Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu regulowanie relacji między stroną internetową a użytkownikami, którzy podają swoje dane osobowe podczas rejestracji lub korzystania z usług. Wszystkie zasady Polityki Prywatności są określone w ustawodawstwie polskim, a szczególnie w artykule dotyczącym danych osobowych. Użytkownicy, którzy przesyłają swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na warunki przetwarzania informacji. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych, nie może korzystać z witryny i jej usług.

1. Strona internetowa może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

 • 1.1. Każda witryna internetowa ma dostęp do danych osobowych i technicznych użytkownika, które są opisane w Polityce Prywatności.
 • 1.2. Informacje techniczne, takie jak pliki cookie, służące do identyfikacji użytkownika, czasu i długości jego wizyty, odwiedzonych stron, nie są poufne i można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
 • 1.3. Materiały techniczne obejmują również informacje, które oprogramowanie użytkownika automatycznie przesyła podczas wizyty w zasobie.
 • 1.4. Dane osobowe obejmują te, które użytkownik sam podaje na stronie podczas rejestracji, wypełniania formularza lub korzystania z usług. Dane osobowe dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe. Te pierwsze są oznaczone ikonami i są wymagane do korzystania z usług, natomiast te drugie pozostawia się do wyboru użytkownika.
 • 1.5. Strona ma prawo przetwarzać informacje, które są uważane za publiczne lub wkrótce zostaną opublikowane do masowego użytku. Zasady te opisane są w klauzuli o poufności informacji i są zgodne z prawem.
 • 1.6. Witryna założyła, że użytkownik podaje prawdziwe dane o sobie, ponieważ korzystanie z usług firmy wymaga ich podania. Witryna nie weryfikuje danych i ufa, że są one dokładne i aktualne.

2. Cele przetwarzania danych osobowych: co warto wiedzieć

2.1. Zebrane i przetwarzane dane użytkowników są niezbędne do świadczenia wszelkich usług (o charakterze informacyjnym lub doradczym) dostępnych na stronie. Osoby, które udostępniają swoje dane, zgadzają się na to, że witryna będzie miała prawo do:

identyfikacji odwiedzających i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia i usług;

 • doskonalenia poziomu obsługi i funkcjonalności strony, usuwania problemów technicznych w szybkim czasie oraz rozwijania oferty o nowe narzędzia promocyjne;
 • analizowania zebranych danych w celu rozszerzenia zakresu usług i dostosowania ich do potrzeb klientów;
 • dostarczania użytkownikom informacji o innowacjach i aktualizacjach na podstawie ich preferencji oraz stosowania reklamy ukierunkowanej;
 • wysyłania wiadomości informacyjnych i listów na e-mail oraz telefony od kierowników strony;
 • wykorzystywania danych bezosobowych do celów statystycznych.

2.2. Witryna ma prawo wykorzystywać zdepersonalizowane informacje techniczne wyłącznie w celach określonych w punkcie 2.1.

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników: warunki i metody, przekazywanie stronom trzecim

 • 3.1. Każde zgłoszenie, w którym użytkownik publikuje swoje dane kontaktowe (np. wniosek online lub formularz rejestracyjny), jest jednoznaczną zgodą na przetwarzanie tych danych.
 • 3.2. Proces przetwarzania danych obejmuje cały cykl (gromadzenie, analiza, przechowywanie, systematyzacja, aktualizowanie, wykorzystywanie i pobieranie, przekazywanie (dostęp, udostępnianie), blokowanie, usuwanie i depersonalizacja).
 • 3.3. Dane osobowe użytkowników są poufnymi informacjami, których witryna nie ma prawa przekazywać ani w inny sposób szkodzić klientowi, chyba że sama osoba wyrazi na to zgodę poprzez publiczne udostępnienie swoich danych.

3.4. Warunki przekazywania danych osobowych przez zasób internetowy do podmiotów trzecich są uzależnione od różnych czynników. Właściciel strony może przekazać dane osobowe użytkowników tylko w określonych przypadkach, takich jak: wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych, przewidzienie w umowie stron konieczności przekazania danych w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, konieczność ochrony interesów firmy w przypadku naruszenia przez użytkownika zasad polityki prywatności oraz przekazanie anonimizowanych danych do osób trzecich w celach badawczych.

4. Działania podejmowane przez zasoby internetowe w celu zwiększenia ochrony danych osobowych użytkowników obejmują stosowanie odpowiednich środków technicznych i programowych, które zapewniają skuteczną ochronę poufnych informacji przed włamaniami, kopiowaniem oraz rozpowszechnianiem danych osobowych w publicznie dostępnych źródłach. Celem tych działań jest podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

5. W przypadku powstania sporów między użytkownikiem a zasobem internetowym, wszelkie kwestie są rozwiązywane zgodnie z procedurami ustawowymi kraju. Etap pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jest obowiązkowy i pozwala na rozwiązanie konfliktów drogą porozumienia między stronami.

6. Zasoby internetowe mogą wprowadzać zmiany w swojej polityce prywatności bez uprzedniego informowania użytkowników. Nowe zasady wchodzą w życie z chwilą publikacji, a użytkownik, korzystając dalej z usług witryny po wprowadzeniu zmian, automatycznie wyraża zgodę na nową politykę prywatności.

7. Dane kontaktowe do nas znajdują się na naszej stronie internetowej.

Jeśli masz pytania dotyczące korzystania z naszego produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta skupzlomu.top – https://skupzlomu.top/kontakt/

Adblock
detector